Kitap Ve/Veya Bölüm Yazarlığı

EDİTÖRLÜK: Planning, Design and Management in Landscape Architecture, 2021. ALTUNTAŞ, A. (ed.), ISBN: 978-625-7636-65-0. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, p. 370.


Planning, Design and Management in Landscape Architecture, Bölüm adı:(Landscape Quality Objectives in Terms of Urban Identity: The Case of Antalya Aksu) (2021)., ALTUNTAŞ ARZU, ORTAÇEŞME VELİ, Iksad Publishing House, Editör:Doç Dr. Arzu ALTUNTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-625-7636-65-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7067487)  


Planning, Design and Management in Landscape Architecture, Bölüm adı:(Evaluation of Thermal Comfort in Campus Designs within the Scope of Open and Green Areas)., ALTUNTAŞ ARZU, BENLİAY AHMET, Iksad Publishing House, Editör:Doç Dr. Arzu ALTUNTAŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 370, ISBN:978-625-7636-65-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7067500)  


Research in Medicinal and Aromatic Plants, Bölüm adı:(The Use of Medicinal and Aromatic Plants in Landscape Architecture: Sensory Therapy Gardens) (2020)., ALTUNTAŞ ARZU, İKSAD Publishing, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 349, ISBN:978-625-7687-44-7, İngilizce(Bilimsel Kitap)   


Ornamenal Plants: With Their Features and Usage Principles, Bölüm adı:(Use of Outdoor Ornamental Plants in Landscape Planning) (2020)., ALTUNTAŞ ARZU, İKSAD Publishing, Editör:Doç Dr. Arzu ÇIĞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 480, ISBN:978-625-7687-33-1, İngilizce(Bilimsel Kitap)  


Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, Bölüm adı: (Dimensions of the Landscape) (2020), Sütünç H. S., St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Ilia Christov, Viliyan Krystev, Recep Efe, Abd Alla Gad, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı, 450, ISBN: 978-954-07-5047-7, İngilizce (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6487431). 

Contemporary Studies in Science, Bölüm adı: (The Sociocultural Transformation of a Wetland Landscape: The Carians and Lake Bafa) (2020), Sütünç H. S., Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, İsa Cürebal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 450, ISBN (10):1-5275-5424-4, ISBN (13): 978-1-5275-5424-5, İngilizce (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6279779).

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Bölüm adı:(Dikey Bahçelerin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, Gece Akademi, Editör: Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 290, ISBN:978-625-7958-44-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)


Mimarlıkta Peyzaj Tasarımı, Bölüm adı:(İç Mekanda Bitkisel Tasarım) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, YAZGAN MURAT ERTUĞRUL, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Doç. Dr. Yıldız AKSOY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 548, ISBN:978-605-033-138-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)


Kentsel Araştırmalar - 2, Bölüm adı:(The Importance of the Tombs in Terms of Cultural Heritage: The Case of Siirt) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, ŞENSOY NİHAN, Gece Akademi, Editör: Doç Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7002-25-7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 

Kentsel Araştırmalar - 2, Bölüm adı:(An Evaluation on the Impact of Landscape on Urban Identity) (2019)., ALTUNTAŞ ARZU, ŞENSOY NİHAN, Gece Akademi, Editör:Doç Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERGEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 372, ISBN:978-625-7002-25- 7, İngilizce(Bilimsel Kitap) 

Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm adı:(A New Research Approach for Past Landscapes: Landscape Biography) (2017)., SÜTÜNÇ HURİYE SİMTEN,  St. Kliment Ohridski Unıversity Press, Editör:Recep Efe, Murat Zencirkıran, Jan A. Wendt, Zeynal Tümsavaş, Halil Ünal, Bilyana Borisova, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 725, ISBN:978-954-07-4338-7, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4562938)

Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:44:58