Misyon- Vizyon


Misyonumuz, doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve yönetimi konularında eğitim alan nitelikli peyzaj mimarları yetiştirmek, sahip olduğumuz peyzajların potansiyellerini belirlemek ve mevcut sorunlarına karşı çözümler üretmektir

 

Vizyonumuz, kaliteli bir peyzaj mimarlığı eğitim-öğretim anlayışına sahip, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, sektörle güçlü bağlara sahip, akademik araştırmalar konusunda yenilikçi, gelişime açık bir bölüm olmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 13.05.2019 14:07:00