Peyzaj Planlama Ve Tasarımı Anabilim Dalı

Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı’nda, planlama ve tasarım konularının araştırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile diğer ilgili bilgisayar programları yardımıyla planlamalar ve tasarımlar yapılmaktadır. Araştırma, veri toplama, sentez yapma ve problem çözme becerilerinin ve bilgisayar kullanım becerilerinin kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 13.05.2019 13:22:47