Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

ALTUNTAŞ ARZU, ORTAÇEŞME VELİ (2017).  Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği. Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 30(2), 121-131. (Yayın No: 3839061)

ALTUNTAŞ ARZU (2012).  Sürdürülebilir Toplumlar ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak İçin Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler.  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 135-148. (Yayın No: 4254641)

ALTUNTAŞ ARZU, ORTAÇEŞME VELİ (2009).  Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi.  Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 22(2), 179-190. (Yayın No: 4254601)


Dr. AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 13.05.2019 13:36:08