Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

Altuntaş Arzu (2020). An Investigation of the Possible Effects of Oil Wells and Refinerieson Landscapes: Batman Case. International Journal of Rural Development, Environment and Health Research, 4(5): 179-189.


Altuntaş Arzu (2020). Determination of Ecological Footprint of SIU-Faculty of Agriculture and Evaluation in Terms of Landscape Architecture. Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, 1(1), 169-176 

Altuntaş Arzu (2020). Relationship Between Space and Art in Landscape Designs. Social Sciences Studies Journal, 6(63), 2368-2373., Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2395. 


   Altuntaş Arzu (2020). Benefit from Natural Plants in Landscape Architecture: Example of Siirt Geophytes. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 260-271. 

Altuntaş Arzu, Cengiz Mustafa (2020). Importance of Ecological Awareness in Sustainability: Example of Siirt University Faculties of Agriculture and Education. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 5(3):525-532, Doi: 10.22161/ijeab.53.5

Sütünç H. S. 2020. Effects of landscape fragmentation on endemic plant species of Siirt. Journal of Bartin Faculty of Forestry 22(2): 422-435.


Sütünç H. S., Çorbacı, Ö. L. 2020. Assessment of basic green infrastructure components as part of landscape structure for Siirt. Duzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry 16(2): 70-88. 


Benliay Ahmet, Altuntaş Arzu (2019). Visual Landscape Assessment with the Use of Cloud Vision API: Antalya Case. International Journal of Landscape Architecture Research, 3(1), 5-10

Altuntaş ArzuBenliay Ahmet (2019). Evaluation of Ornamental Plant Production in Siirt Province in Terms of Landscape Architecture. International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 3(12), 1-9.

Altuntaş Arzu, Ortaçeşme Veli (2017). Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2), 121-131.

Benliay Ahmet, Altuntaş Arzu (2014). Using NDVI to Assess Vegetative Land Cover Change in Coastline of Belek Antalya. Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2, 1049-1060.

Altuntaş Arzu (2012). Sürdürülebilir Toplumlar ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak için Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 135-148.

Vuruşkan (Altuntaş) Arzu, Ortaçeşme Veli (2009). Antalya Kentindeki Doğal Sit Alanlarına İlişkin Sorunların İrdelenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 22(2), 179-190.

Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:31:31