Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

Altuntaş Arzu (2020). Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(18), 359-367., Doi: 10.31590/ejosat.690258

 

Altuntaş Arzu (2019). Peyzaj Potansiyeli ve Kırsal Turizm İlişkisinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(17), 1037-1044., Doi: 10.31590/ejosat.636244


Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2009. Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol 4, Sayı 2, Sf. 201-210.Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:37:33