Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri:

Altuntaş A. (2019). Kentlerde Biyoklimatik Konforun Arttırılması Açısından Dikey Bahçelerin Önemi. Türkiye Peyzajları III. Ulusal Konferansı “Yeşil Altyapı”, 17. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ALTUNTAŞ ARZU, ORTAÇEŞME VELİ (2017). Peyzaj Politikaları Kapsamında Peyzaj Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi. Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3839790)

ALTUNTAŞ ARZU, TÜLEK BETÜL (2016).  Turizmde Yeşil Yıldız: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri.  II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 69-87. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4265416)

ORTAÇEŞME VELİ, YILDIRIM EMRAH, ALTUNTAŞ ARZU (2015). Türkiye Peyzajlarının Planlaması ve Yönetiminde Peyzaj Ekolojisi Bilgisinin Kullanımı. XII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, 1-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4265419)

ALTUNTAŞ ARZU, YILDIRIM EMRAH, ORTAÇEŞME VELİ (2013).  Akdeniz Üniversitesi Kampus Peyzajının Değişimi. V. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4265426)

ALTUNTAŞ ARZU, TÜLEK BETÜL (2012).  Kültürel Peyzajların Turizme Etkileri: Antalya Örneği. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 444-458. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265433)

BENLİAY AHMET, ALTUNTAŞ ARZU (2011). Peyzaj Değişimi Bağlamında Bitki Örtüsü Analizlerinde Kullanılan Uzaktan Algılama Teknikleri.  I. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 844-854. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265441)

ALTUNTAŞ ARZU, BENLİAY AHMET (2011).  Antalya Kentsel Gelişiminin Lara Kumul Ormanları Üzerine Etkileri.  I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 122-129. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265435)

ALTUNTAŞ ARZU, BENLİAY AHMET (2010).  Antalya Kenti Örneğinde Doğal Sitlerde Görülen Yönetim Sorunları.  Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ”açılımlar”, 594-603. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265777)

BENLİAY AHMET, ALTUNTAŞ ARZU (2010).  Peyzaj Ekolojisi Ve Su Hasadı Teknikleri.  Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi ”açılımlar”, 618-627. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265778)

ALTUNTAŞ ARZU, ORTAÇEŞME VELİ (2009).  Doğal Sit Alanlarının Antalya Kentinin Biyolojik Dokusunun Korunmasındaki Rolü.  Dünya Şehircilik Günü 33. Kollokyumu, 293-304. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265779)

ORTAÇEŞME VELİ, KARAGÜZEL OSMAN, SAYAN MUSTAFA SELÇUK, ALTUNTAŞ ARZU (2008).  Antalya Yamansaz Sulak Alan Sistemine Yönelik Tehditler Ve Koruma Önlemleri.  Sulak Alanlar Konferansı, 116-128. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265782)

SÜTÜNÇ HURİYE SİMTEN, ŞAHİN ŞÜKRAN (2013).  Ekolojik gösterge olarak peyzaj deseni değişiminin askeri eğitim alanlarında irdelenmesi üzerine bir araştırma.  Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 629-643. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4562814)

ŞAHİN ŞÜKRAN, BİLGİLİ BAYRAM CEMİL, SÜTÜNÇ HURİYE SİMTEN (2013).  Uzaktan Algılamaya Dayalı Zamansal ve Mekansal Peyzaj Değişim Analizi ve Değerlendirmesi.  Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 621-629. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4562855)


Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:40:04