Uluslararası Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Bildirileri:

Sütünç H. S. 2020Evaluation of Landscape Connectivity Between Protected Areas Using Pinch Points, 10th International Ecology Symposium, Bursa/Turkey, 26-28 November. Bursa Technical University.

Sütünç H. S. 2020Use of Centrality Metrics to Protect Wildlife Ecology and Habitat Connectivity Analysis, 10th International Ecology Symposium, Bursa/Turkey, 26-28 November. Bursa Technical University.

Sütünç H. S. 2020Detecting Barriers Between Protected Areas to Restore Ecological Connectivity, 2nd International Symposium on Biodiversity, Rize/Turkey, 18-20 November. Recep Tayyip Erdogan University.

Sütünç H. S,  Çorbacı, Ö. L. 2020Connectivity is Vitally Important in a Fragmented Forest Ecosystem to Sustain Biodiversity: An Analysis for Rize, 2nd International Symposium on Biodiversity, Rize/Turkey, 18-20 November. Recep Tayyip Erdogan University.

ALTUNTAŞ ARZU, BENLİAY AHMET (2018).  Development of The Garden Concept and The Effect of The Other Cultures in The Formation of The Turkish Garden Concept.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 204-214. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 4571906)

BENLİAY AHMET, ALTUNTAŞ ARZU (2018).  Using Artifical Neural Networks in Landscape Architecture.  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 1, 215-228. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4571932)

ALTUNTAŞ ARZU (2018).  Doğal Alanların Korunması: Tillo Tabiat Parkı Örneği.  Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 310-320. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4571775)

BENLİAY AHMET, ALTUNTAŞ ARZU (2014).  Using Ndvi To Assess Vegetative Land Cover Change In Coastline Of Belek, Antalya.  ICOEST’ 2014, 1049-1060. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265422)

ATİK MERYEM, ALTUNTAŞ ARZU (2011).  Visions For Sustainability In Landscape Architecture And Heritage Conservation: Three Examples From Turkish Mediterranean Antalya.  Landscape Architecture Projects: From Theory To Technical Implementation, New Tendencies And Perspectives, 8-9. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265776)

ORTAÇEŞME VELİ, ATİK MERYEM, YILDIRIM EMRAH, ALTUNTAŞ ARZU (2008).  Heritage Conservation In Antalya City, Turkey.  Symposium On The Protection Of Nature In Urban Areas, 77-78. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4265781)

UĞUR SİNEM, BARIŞ M. EMİN, YAZGAN MURAT ERTUĞRUL (2018). TARİHİ Alanlarda Peyzaj Düzenleme. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ASLAN HANDE, YAZGAN MURAT ERTUĞRUL (2018). Kültürel Peyzajlar ve Kırsal Kalkınma İlişkisi Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Dr. Öğr. Üyesi AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
Güncelleme : 14.06.2021 13:39:21